Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

 

Cultuur

 

Bibliotheek Hardenberg;

Het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van een nieuwe invulling van cultuureducatie in de gemeente Hardenberg, Cultuurkoepel Vechtdal

 

Gemeente Gaasterlân-Sleat;

Cultuurmakelaar, vraag en aanbod bij elkaar brengen op het gebied van kunst en cultuur

 

Media Art Friesland;

Communicatie & pr voor een instelling die zich bezig hield met multimediale kunstvormen

 

Museum Dr8888;

Fondsenwerver voor het project Dada in Stijl

 

Museum Willem van Haren;

Communicatie & pr t.b.v. lopende tentoonstellingen; schrijven en afnemen van interviews en organiseren van concerten.

Mede auteur van Uit! 50 jaar amusement in Heerenveen

 

Muzerie;

Uitvoering van het cultuureducatiebeleid van Muzerie, locatie Hardenberg

 

Media

 

Printmedia: artikelen, interviews, redigeren

A7 Business Magazine

Darts Magazine

Goedewaar.nl

Heerenveense Courant

Landes Uitgevers

Leeuwarder Courant

PCM Uitgevers (De Persgroep), Skoeps

Stripmuseum

8WEEKLY

 

Multimedia: videomontage, productie assistent

 

Moomba Media!

PCM Uitgevers (De Persgroep), Skoeps

RTV Drenthe

 

 

 

bcconvenantwijckel